Als u in de toekomst een woning wil kopen, zelf bouwen of uw woning wil renoveren, dan kunt u uw woonwensen verwezenlijken door een rekening bij het bouwspaarfonds te openen. Met uw bouwspaarrekening bouwt u niet alleen een stuk eigen kapitaal op maar heeft u ook recht op een bouwspaarlening ter grootte van het gespaarde eigen kapitaal tegen een vooraf afgesproken lage rente. De lening komt weer via andere spaarders uit het bouwspaarfonds en is dus niet afhankelijk van de schommelingen van de rente op de kapitaalmarkt.

WAAROM BOUWSPAREN?


INFORMATIE VOOR BANKEN


INFORMATIE PARTICULIEREN & FINANCIEEL ADVISEURS